Pray for one another and live life with hope to our Living God. Merciful God.

St. Mikael – Novena

Santo Mikhael, Malaikat Agung, yang selalu setia untuk berjuang bagi Tuhan dan umat-Nya. Aku mencarimu dengan kepercayaan yang teguh dan memohon campur tanganmu, dengan seluruh kekuatanmu, untuk mengasihi Tuhan yang telah memberimu kemuliaan dalam...

St. Mikael – Litani

Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami; Kristus dengarkanlah kami Kristus kabulkanlah doa kami Allah Bapa di surga, kasihanilah kami Allah Putra, Penebus dunia, kasihanilah kami...

St. Mikael – Chaplet

Dalam Nama Bapa … Doa pembukaan: Ya Tuhan, dampingilah aku. Ya Allah, bergegaslah menolong aku. Kemuliaan … Dengan perantaraan Malaikat Mikhael dan Serafim, semoga Tuhan berkenan menjadikan kami layak untuk menerima api kasih-Nya yang...

Doa kepada St. Mikael Malaikat Agung

Santo Mikael, Bantulah dan lindungilah kami dalam perang melawan kejahatan dan tipu daya setan. Kami mohon dengan rendah hati kiranya Allah menghukumnya. Dan engkau panglima bala tentara surga, dengan kekuatan Ilahi, usirlah kembali ke...

Doa kepada Bunda dari Sakramen Mahakudus

Terberkatilah engkau, ya Maria, Puteri Sion yang agung mulia! Engkau berlimpah kasih karunia dan penuh rahmat, sebab Roh Allah turun atasmu. Kami memuliakan Tuhan dan bersukacita bersamamu atas anugerah Sabda yang menjadi daging, roti...